BỒN NHỰA

Bồn nhựa đứng SHC 5000L (NSD5000)

Bồn nhựa đứng SHC 5000L (NSD5000)

Giá niêm yết: 11.950.000đ KM đặc biệt: 10.950.000đ
Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 5000L (NTD5000)

Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 5000L (NTD5000)

Giá niêm yết: 11.950.000đ KM đặc biệt: 10.950.000đ
Bồn nhựa đứng SHC 4000L (NSD4000)

Bồn nhựa đứng SHC 4000L (NSD4000)

Giá niêm yết: 8.750.000đ KM đặc biệt: 7.950.000đ
Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 4000L (NTD4000)

Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 4000L (NTD4000)

Giá niêm yết: 8.750.000đ KM đặc biệt: 7.950.000đ
Bồn nhựa đứng SHC 3000L (NSD3000)

Bồn nhựa đứng SHC 3000L (NSD3000)

Giá niêm yết: 6.750.000đ KM đặc biệt: 6.150.000đ
Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 3000L (NTD3000)

Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 3000L (NTD3000)

Giá niêm yết: 6.750.000đ KM đặc biệt: 6.150.000đ
Bồn nhựa đứng SHC 2000L (NSD2000)

Bồn nhựa đứng SHC 2000L (NSD2000)

Giá niêm yết: 4.550.000đ KM đặc biệt: 4.150.000đ
Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 2000L (NTD2000)

Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 2000L (NTD2000)

Giá niêm yết: 4.550.000đ KM đặc biệt: 4.150.000đ
Bồn nhựa đứng SHC 1500L (NSD1500)

Bồn nhựa đứng SHC 1500L (NSD1500)

Giá niêm yết: 3.500.000đ KM đặc biệt: 3.200.000đ
0909000666