Ngày Nội dung Tải về
23/03/2018 13:48
Nhân viên hành chính - nhân sự tại Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần Toàn Thắng tuyển dụng Nhân viên hành chính - nhân sự tại Nhà máy Vĩnh Phúc : km3 quốc lộ 2, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

04/04/2018 10:17
Thủ kho tại Vĩnh Phúc

Công ty CP Toàn Thắng tuyển dụng vị trí Thủ kho tại Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm xuất - nhập tồn hàng hóa trong kho