Ngày Nội dung Tải về
02/05/2018 10:40
Nhân viên mua hàng

Mua hàng vật tư phụ thường xuyên cho nhà máy. Mua công cụ, dụng cụ, hàng hóa, máy móc, văn phòng phẩm.... cho khối văn phòng và kinh doanh.