Chi nhánh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3853 888

Địa chỉ: Thôn Già Khê Làng, Xã tiến Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

0909000666