Chi nhánh Bắc Ninh

Chi nhánh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 390 8113

Địa chỉ: Đường Đấu Mã, Khu 2, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh

0909000666