Chi nhánh Phú Thọ

Chi nhánh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 625 0868

Địa chỉ: Khu 3 Phường Vân Phú, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

0909000666