MÁY LỌC NƯỚC RO

Máy lọc nước RO SHC Friendly 7 cấp (SF7)

Máy lọc nước RO SHC Friendly 7 cấp (SF7)

Giá niêm yết: 5,200,000đ KM đặc biệt: 4,200,000đ
Máy lọc nước RO SHC Friendly 8 cấp (SF8)

Máy lọc nước RO SHC Friendly 8 cấp (SF8)

Giá niêm yết: 5,350,000đ KM đặc biệt: 4.350.000đ
Máy lọc nước RO SHC Friendly 9 cấp (SF9)

Máy lọc nước RO SHC Friendly 9 cấp (SF9)

Giá niêm yết: 5,650,000đ KM đặc biệt: 4,650,000đ
Máy lọc nước RO SHC 9 cấp không vỏ (SN9)

Máy lọc nước RO SHC 9 cấp không vỏ (SN9)

Giá niêm yết: 4,330,000đ KM đặc biệt: 4,030,000đ
MÁY LỌC NƯỚC RO SHC 8 CẤP KHÔNG VỎ (SN8)

MÁY LỌC NƯỚC RO SHC 8 CẤP KHÔNG VỎ (SN8)

Giá niêm yết: 4,030,000đ KM đặc biệt: 3,730,000đ
MÁY LỌC NƯỚC RO SHC 7 CẤP KHÔNG VỎ (SN7)

MÁY LỌC NƯỚC RO SHC 7 CẤP KHÔNG VỎ (SN7)

Giá niêm yết: 3,880,000đ KM đặc biệt: 3,580,000đ
Máy lọc nước RO SHC Luxury 9 lõi lọc (SL9)

Máy lọc nước RO SHC Luxury 9 lõi lọc (SL9)

Giá niêm yết: 6.400.000đ KM đặc biệt: 5.400.000đ
Máy lọc nước RO SHC Luxury 8 lõi lọc (SL8)

Máy lọc nước RO SHC Luxury 8 lõi lọc (SL8)

Giá niêm yết: 6.100.000đ KM đặc biệt: 5.100.000đ
Máy lọc nước RO SHC Luxury 7 lõi lọc (SL7)

Máy lọc nước RO SHC Luxury 7 lõi lọc (SL7)

Giá niêm yết: 5.950.000đ KM đặc biệt: 4.950.000đ
0909000666