Văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà số 8 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Km3, quốc lộ 2, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc