Chính sách bảo mật

 

Toàn Thắng cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Toàn Thắng thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của Toàn Thắng, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…) Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Toàn Thắng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Toàn Thắng cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số links (liên kết) khách hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Toàn Thắng.

Toàn Thắng cũng thu thập các thông tin mà ứng dụng/trình duyệt khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập website, bao gồm loại ứng dụng: ngôn ngữ sử dụng, thời gian…

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn Thắng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, Toàn Thắng có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Toàn Thắng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG

Địa chỉ trụ sở công ty: Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại:  0211 3 873 352 

Website: www.toanthang.com.vn

Email: info@toanthang.com.vn

GPĐKKD số: 2500209363 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 04/08/2008.

 

Đăng ký thay đổi lần thứ 9 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 31/05/2018.

Bình luận