THÀNH TÍCH

  • Năm 2018: Top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng

Đạt Top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng do 2018 Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế và liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam đánh giá.

  • Năm 2017: Top 100 thương hiệu nổi tiếng chất lượng Quốc Gia 2016

Toàn Thắng lọt Top 100 Thương hiệu nổi tiếng Quốc Gia về chất lượng sản phẩm năm 2016 do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chứng nhận.

  • Năm 2017: Chứng nhận ISO 9001:2015

Toàn Thắng đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận DAS đánh giá và xác nhận.

chung nhan ISO  9001:2015 Toan Thang

  • Năm 2016: Giải thưởng Gold Trusted Quality Supplier

Toàn Thắng đạt Giải thưởng Gold Trusted Quality Supplier 2016 do Viện doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) chứng nhận.

Và nhiều chứng nhận khác ...

 

Bình luận